Har du type 2 diabetes? Medikamentet Pioglitazon knyttet til blærekreft

Hvis du har type 2 diabetes har du muligens Pioglitazon for å regulere blodsukkeret ditt, og hvis dette er tilfellet bør du revurdere dette og høre med din lege om du kan få et annet legemiddel. Grunnen til dette er fordi forskning nå viser økt fare for blærekreft hvis du bruker dette middelet, og ikke overraskende er faren større jo mer du bruker og jo lenger du har brukt det.

Forskere fant frem til dette ved å analysere data fra 145 806 pasienter i England som hadde begynt å ta medikamenter for diabetes i tidsperioden 2000 til 2013, og her fant de ut at pasientene som hadde brukt Pioglitazon hadde en 63% større risiko for å få blærekreft enn de som ikke tok medisin som er klassifisert som tiazolidindion.

I følge «European Medicines Agency» så er retningslinjen at medikamentet skal kunne brukes om det ikke finnes noen andre alternativer, men at det er viktig at pasientene gjøres oppmerksom på risikoen som er involvert.

Siden denne forskningsrapporten ble publisert 30. Mars så er det uvisst om denne informasjonen har kommet ut til alle legekontor, så om du har eller kjenner noen som har type 2 diabetes og som går på dette medikamentet så kan det være smart å sjekke dette videre opp med din lege.

Tagger til innlegget
Skrevet av

Ble diagnostisert med type 1 diabetes i 2011. Har igjennom en endret livsstil beholdt min egenproduksjon og lever i dag uten bruk av insulin. Grunnlegger av diasensa.com - nettstedet hvor personer med diabetes hjelper hverandre til en bedre hverdag

Ingen kommentarer ennå

SKRIV EN KOMMENTAR