Har du type 2 diabetes? Medikamentet Pioglitazon knyttet til blærekreft

05/05/2016

shares