Handlekurv (0)
  • Ingen produkter her ennå.
Handlekurv (0)
  • Ingen produkter her ennå.
 

Hva er C-peptid og hvorfor det er viktig for helsen din

En av testene jeg tok for å finne ut om man har diabetes var C-peptid. Jeg husker fortsatt da jeg først fikk forklaringen på hva dette kryptiske navnet faktisk betydde. Noe av grunnen til at jeg husker det er fordi det ikke var lett å skjønne seg på hva denne testen egentlig målte. Det jeg derimot skjønte var at denne testen kunne fortelle meg hvordan tilstanden til bukspyttkjertelen min var – hvor mye insulin den faktisk klarte å produsere. Så hvordan fungerer det?

Hva er C-peptid?

For å forklare dette må vi se nærmere på insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen. Når insulin produseres i bukspyttkjertelen er dette et produkt av noe som heter proinsulin, og i prosessen splittes proinsulinet opp i insulin og C-peptid. Følgen av dette er at for en enhet av insulin produseres det en tilsvarende enhet med C-peptid, og man kan da med måling av C-peptid få en idé om hvor mye insulin bukspyttkjertelen produserer.

Det er dog noen situasjoner som kan gjøre at C-peptid målingen blir misvisende. I kroppen din er det leveren som står for det meste av opptaket av insulinet, mens det er nyrene som tar opp C-peptid. Så hvis man har komplikasjoner med nyrene så kan C-peptid målingen bli misvisende.

En annen situasjon som vil gjøre utslag på C-peptid målingen er om du tar den fastende eller ikke fastende, hvor standarden er at man tar den fastende. Jeg må her bare anta at det er gode grunner til hvorfor de gjør dette, men ut fra hva jeg leser om C-peptid og hvordan det fungerer så er det en ting jeg stiller meg spørrende ved det.

C-peptid er jo et produkt av insulinproduksjonen. Om du ikke har trigget insulinproduksjonen ved for eksempel å spise, så vil du heller ikke ha trigget produksjonen av C-peptid. Det virker derfor mer logisk at man måler C-peptid etter man har spist, men dette er et spørsmål jeg dessverre ikke fant noe godt svar på. Et annet aspekt ved denne testen er at referanseområdet er utrolig vidt, faktisk fra 300 til 1480 pmol/l.

Hva kan man tolke ut fra C-peptid verdien

En veldig lav C-peptid

Dette er en indikasjon på at insulinproduksjonen er dårlig, og et tegn på at man har type 1 diabetes hvor degradering av beta-cellene er et faktum. Men en slik diagnose må sees i sammenheng med andre blodprøver, som for eksempel antistoffer.

Jeg vil også legge til at en lav C-peptid også kan være et utslag av kosten man spiser. Spiser man for eksempel et kosthold med mindre karbohydrater så vil også behovet for insulin gå ned, som vil igjen føre til mindre C-peptid i blodet.

En høy fastende C-peptid

Hvis du måler en høy fastende C-peptid sammen med høyt blodsukker kan dette bety at du er insulin resistent. Du produserer med andre ord mye insulin (og dermed også C-peptid), men blodsukkeret er høyt fordi kroppen klarer ikke å ta bruk insulinet.

En høy C-peptid kan også være en indikasjon på kronisk nyrevikt.

Måling av C-peptid vs Proinsulin vs Insulin

Siden det jo er insulinproduksjonen man egentlig ønsker å finne ut av, så kan man jo spørre seg hvorfor man ikke kan måle dette direkte istedenfor å gå omveien rundt C-peptid. Og hovedgrunnen til dette er at C-peptid gir oss svaret på vår egen insulinproduksjon. Setter man for eksempel insulin så vil dette slå ut på insulin målingen. En annen grunn til at man foretrekker å måle C-peptid er at leveren tar opp insulinet raskt fra blodet (i løpet av ca. 5 minutter), mens C-peptid holder seg i blodet 5 ganger lenger (ca 25 – 30 minutter). Dette gjør at man unngår de store variasjonene ved å måle C-peptid enn om man måler insulin.

Det er en annen test jeg kom over som jeg selv ikke har tatt men som virker å være en annen god test på insulinproduksjonen. Dette er måling av selve proinsulinet. Dessverre finner jeg lite informasjon om dette er en test som er foretrukket istedenfor C-peptid, men jeg fant forskning som konkluderte med at en proinsulin test er meget god indikator for insulinresistens hos type 2 diabetes.

Hva slags rolle har C-peptid i kroppen

I flere artikler jeg leste får man inntrykket av at C-peptid er et biprodukt av insulinproduksjonen, og har deretter ikke noe mer nytte for kroppen. Men så kom jeg over andre artikler og forskning hvor man ser at C-peptid har en nytte, og en nytte som absolutt bør være av interesse for oss med diabetes.

For har du diabetes så har du sikkert blitt gjort oppmerksom på farene ved hjerte- og karsykdommer. Statistisk sett har personer med diabetes to til fire ganger høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn personer uten diabetes. Men hvorfor?

Det kan vise seg at C-peptid har en rolle her. For eksempel viste en studie at ekstern tilførsel av C-peptid forbedret komplikasjoner ved nevropati og nyrefunksjon hos type 1 diabetes, En annen studie antyder at C-peptid har en rolle i bekjemping av oksidasjon i blodårene. Og en tredje studie jeg fant viste igjen at C-peptid injeksjoner forbedret nervefunksjonene til personer med type 1 diabetes.

Dette er interessant forskning som vi kommer til å følge med på videre. Det som er det er viktig å trekke frem er at disse studiene er ganske små og tidsrommet det er utført på er kort. Dessuten besvarer det ikke spørsmålet om hvorfor personer som har en høy insulinproduksjon men er insulinresistente også er i faresonen for hjerte- og karsykdommer. Hvis man isolert ser på C-peptid skulle disse da ha hatt mindre risiko siden de da også produserer store mengde C-peptid. Problematikken rundt hjerte- og karsykdommmer og diabetes er nok mer kompleks enn at man kun trenger å se på C-peptiden, men siden jeg selv har begrenset med insulinproduksjon betyr dette også at jeg har begrenset med C-peptid produksjon hvilket kan føre til komplikasjoner i fremtiden selv om jeg klarer å opprettholde et godt blodsukker.

Du kan derfor være ganske sikker på at det vil komme flere artikler om C-peptidet sin rolle her på Diasensa i tiden fremover, og kommer du selv over nyttig informasjon om dette setter vi stor pris på om du deler i kommentarfeltet under.

Har du fått målt din C-peptid?

 

Skrevet av

Ble diagnostisert med type 1 diabetes i 2011. Blitt veldig interessert i egen helse og hvordan en livsstilsendring kan forbedre livet med sykdommen. Grunnla derfor www.diasensa.com for å samle alle de gode rådene (kosthold, trening og stressmestring) man kan gjøre for å leve bedre med diabetes.

Siste kommentarer
  • Har oppfattet det slik at en god del av type 1 diabetikere tenker og oppfatter det slik at de har ingen egen insulinproduksjon.

    Dr. Bernstein (amerikansk lege, diabetes som spesialfelt, 82 år, har hatt diabetes type 1 siden han var 12 år) nevnte at han kjente kun til to type 1 diabetikere som passet under førstnevnte kategori – altså C-peptid lik 0 –
    han selv og én annen. Han baserer vel dette utsagnet på egne erfaringer.

SKRIV EN KOMMENTAR