HomeErnæring (Page 8)

Ernæring

Diabetes 2 er en sykdom basert på intoleranse for karbohydrater, som rammer stadig fler i samfunnet. Det anslås at nærmere 10% av befolkningen kan være disponert for, eller allerede har fått en diagnose. Vitenskapen har kommet langt i å hjelpe oss forstå årsaker, behandling og forebygging